Skip to content

maxscale

Hrají: MariaDB, InnoDB, Multi-Master, Failover, MaxScale Proxy, Galera

Podíváme se na jednu z možností, jak vytvořit databázi typu innodb s replikací, failoverem a rozloženou zátěží. Vzhledem k tomu, že původní MySQL je v linuxových distribucích nahrazována za MariaDB, která je s ní do určité míry kompatibilní, budu se věnovat právě MariaDB.

Continue reading