Skip to content

Hrají: MariaDB, InnoDB, Multi-Master, Failover, MaxScale Proxy, Galera

Podíváme se na jednu z možností, jak vytvořit databázi typu innodb s replikací, failoverem a rozloženou zátěží. Vzhledem k tomu, že původní MySQL je v linuxových distribucích nahrazována za MariaDB, která je s ní do určité míry kompatibilní, budu se věnovat právě MariaDB.

Continue reading

Zabbix – Agregované grafy

Zabbix jistě není potřeba představovat. Jedná se o nástroj pro monitoring linuxových ale i windowsových strojů. Kromě Zabbixu existují další nástroje jako je Nagios, Cacti a mnohé další. V dnešním ublognutí se podíváme na výrobu agregovaných grafů tzn. např. na zobrazení grafu se součtem idle cpu z několika hostů najednou.  Continue reading